Årsmøde for børneergo- og fyioterapeuter i Region Nordjylland

Foredrag: "Du må ikke løbe uden for banen" En processociologisk undersøgelse af inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten
Onsdag 16. januar 2019
17.00
Danske Fysioterapeuter (Kreds Nordjylland)
Sofiendalsvej 3
9200 Aalborg SV

Foredragsholder Anette Bentholm er lektor på fysioterapeutuddannelsen, UCN. Hun er uddannet idrætslærer og fysioterapeut, og har en Ph.d. i idræt. I 2013 skrev hun bogen: ”Når idræt flytter grænser” for børn med autisme og ADHD en bog rettet mod især trænere i foreningsidrætten.

Anette fortæller:

”Oplægget tager udgangspunkt i min Ph.d.-afhandling, der omhandler inklusions- og eksklusionsprocesser af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten ud fra et processociologisk perspektiv. Det er et feltstudie, hvor jeg har fulgt 11 elever med autisme og ADHD på to folkeskoler i Aalborg Kommune i et år. Analyserne viser bl.a. at målsætningen om den inkluderende idrætsundervisning er vanskelig at udføre i praksis. Holddannelsesprocesser, gruppestørrelsen, særregler, idrætslærernes forståelse af inklusionsbegrebet og elevernes omgangsform og de forventelige adfærdskoder er nogle af de forhold, der både begrænser og muliggør inklusionen i idrætsundervisningen. Jeg vil også forsøge at relatere den generede viden til den ergo- og fysioterapeutiske praksis, således det kan understøtte og optimere inklusionen af denne elevgruppe i de bevægelses- og idrætsmæssige kontekster”.

Indmelding af punkter til dagsorden sendes til cdul@rebild.dk senest mandag d. 14. januar 2019.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding senest fredag den 11. januar 2019 via Ergoterapeut foreningens hjemmeside.

Du vil efter tilmeldingsfristens udløb, modtage en endelig bekræftelse på din tilmelding.

Det er gratis at deltage.

Du kan hente programmet her