Hjem > Aktør i eget liv

Aktør i eget liv

Det er sådan cirka fire år siden, Anette Jackson sprang ud som selvstændig ergoterapeut. ”Sprang” er måske så meget sagt. I virkeligheden var hun forsigtig, da hun tog de første skridt som indehaver af firmaet JACT. Det var nemlig ikke kun et skridt i retning af et nyt professionelt liv, hun tog. Det var også skridt, der skabte rammen for hendes eget recovery-orienterede rehabiliteringsforløb.
- Jeg blev set som et helt menneske og ikke bare et medlem, siger Anette Jackson, om den hjælp hun fik fra Etf, da hun havde brug for sin forening. Foto: Heidi Lundsgaard

Samtidig med at hun gav andre muligheden for at bevæge sig fra en fastlåst situation – eksempelvis som følge af sygdom – var hun selv på vej til at blive aktør i sit eget liv.

- Ja, det var faktisk sådan det hang sammen, siger Anette Jackson.

I dag er hun ejer og leder af JACT. Hun er 43 år og driver sin virksomhed fra Auning på Djursland. Ud over at passe sin forretning har hun også engageret sig i det faglige arbejde i Ergoterapeutforeningen. Hun er næstformand i Klub for Privatpraktiserende Ergoterapeuter og medlem af bestyrelsen i Region Midt-Nord.

- Det er jeg, fordi det giver mening og glæde. Jeg værdsætter kontakten til andre ergoterapeuter, og som fag står vi stærkere, når vi står sammen. Derudover er vi kun få fuldtidsselvstændige ergoterapeuter, men vi bliver garanteret flere, og jeg vil gerne bidrage til at hjælpe nye godt i gang, siger Anette Jackson.

Verden krakelerede

Hendes vej mod titlen som ”selvstændig” er usædvanlig. Det kan opleves som en trist historie – men den er opmuntrende, fordi den er landet godt.

Kort fortalt krakellerede det meste af Anette Jacksons verden, da hun for syv år siden blev overfaldet af en nær ven som i en paranoid psykose uventet angreb hende i den lokale åbne madklub. Hun var i et ekstremt dilemma imellem at ville redde sit liv og beskytte sine børn. Overfaldet medførte en svær skade, som ikke var umiddelbart fattelig.

- Jeg er fortsat opmærksom på eget udgangspunkt, men i dag er det med en bevidsthed om, at jeg blot skal have mig selv med i arbejde og liv, som Anette Jackson formulerer det.

Da hun blev overfaldet – og efterfølgende sygemeldt – arbejdede hun i socialpsykiatrien i Sønderhald Kommune på Djursland. Det var et godt job. Hun fik mulighed for at bryde grænser og etablere nye projekter med de borgere, hun var tæt på. Eksempelvis stod hun bag et forløb, hvor nogle af de sårbare mennesker blev tilknyttet en lokal biograf som frivillige og på den måde ikke bare fik noget at gå op i, men også lærte selv at agere.

- Det var min drivkraft, siger Anette Jackson.

Fantastisk faglig konsulent

Overfaldet resulterede i en langvarig sygemelding, revalidering, jobtræning og så videre. Hun var svært skadet, men vidste at skaden blev større, hvis hun forblev i systemet. Hun ville den recovery-orienterede rehabilitering og ønskede ikke at ende på en varig ydelse.

Det ville, som hun siger: – ikke give nogen mening, for jeg havde stadig noget at byde ind med:

- Men det krævede nogle andre rammer, end der var mulighed for inden for systemet, tilføjer hun.

Og da Anette Jackson for knap tre år siden langsomt vendte tilbage til arbejdsmarkedet, havde Ergoterapeutforeningen mere end en finger med i spillet:

- Da jeg blev fyret, fik jeg ikke fat på fagforeningen i tide. Men da jeg havde brug for hjælp i forhold til sagsbehandlingen, kontaktede jeg foreningen og kom i forbindelse med konsulent Annette Ahrentz. Hun var fantastisk. Hun så mig som et helt menneske, ikke bare som et medlem, siger Anette Jackson.

En anden konsulent hjalp på bedste vis med at tydeliggøre de kompetencer, hun havde med sig. Resultatet blev firmaet ”JACT”, og hendes speciale er forebyggelse og rehabilitering af belastningsreaktioner som stress, PTSD og funktionelle lidelser. Den forebyggende indsats er målrettet virksomheder og deres ansatte. Den rehabiliterende recovery-orienterede indsats er målrettet den ramte og de professionelle omkring vedkommende.

Master i rehabilitering

Et eksempel på hendes virksomhed er en offentligt ansat underviser, der var svært traumatiseret og oplevede sig fanget i systemet. Underviseren fik analyseret sin handle-adfærd i en kontekst, hvor Anette Jackson så på, hvad der støttede og forstyrrede underviseren. Vedkommende blev bevidst om egne ressourcer, drivkraft og fandt nye udveje – og er nu godt på vej i egen recovery-orienterede rehabilitering.

- Og så er vi tilbage ved det, som det hele drejer sig om: at blive aktør i eget liv, siger Anette Jackson – som i parentes bemærket har kastet sig over en Master i Rehabilitering, hvor hendes Masterprojekt også handler om at være aktør.

Selv om hun er i fuld gang som selvstændig, er hendes forretning stadig under opbygning. Men hun har opdaget, at det kan lade sig gøre. Hun har opdaget, at der er kunder, der vil betale for kvalitet. Og hun har opdaget, at kærligheden til faget ikke er tilstrækkelig. Det er også nødvendigt at interessere sig for forretningen. Det er blandt andet derfor, det er en økonom og virksomhedsudvikler, der er formand for Anette Jacksons advisory board og hjælper med tip til, hvordan hun kommer videre.

- Som ergoterapeuter har vi altid hjertet med os og evnen til at skabe udvikling. Den virksomhedsmæssige side har vi ikke med, og jeg tror sagtens, Ergoterapeutforeningen kunne gavne endnu mere ved at tilbyde forløb til medlemmer, der vil starte egen virksomhed.

Navn: Anette Jackson
Stilling: Selvstændig, indehaver af JACT
Færdiguddannet: 1997 fra Aarhus 
Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen, fordi den giver rum til faglig udvikling og står klar med konstruktiv støtte ved særlige job- og virksomhedsmæssige udfordringer

Mød Anette Jackson her: jact.dk