Hjem > Aktivitetstræning i grupper - borgere med psykiske lidelser

Aktivitetstræning i grupper - borgere med psykiske lidelser

Træningen fokuserer på patientens evne til at fungere i forhold til daglig aktivitetsudførsel og tager udgangspunkt i daglige aktiviteter som patienten finder meningsfulde.

Der er fokus på kognitive funktioner, sociale kompetencer og færdigheder samt læringsværdien ved at træningen foregår i grupper. 

Formål

 • At patienter der som følge af psykiatriske lidelser har svært ved at strukturere hverdagen bliver mere selvhjulpne og får øget livskvalitet.

Fremgangsmåde

 • Indhente oplysninger om patienten
 • Indledende kontakt med patienten og evt. pårørende
 • Indledende undersøgelser f.eks. COPM* eller AMPS*
 • I samarbejde med patienten opsættes mål for forløbet
 • Med udgangspunkt i den indledende undersøgelse planlægges aktivitetstræningen sammen med patienten og med hensyntagen til at træningen foregår i grupper
 • Praktisk forberedelse og set-up
 • Aktiviteten udføres med den nødvendige støtte fra ergoterapeuten, evt. verbal eller fysisk guidning eller støtte til at skabe struktur
 • Dokumentation og afrapportering til tværfaglige samarbejdspartnere

Målgruppe

Patienter med psykiatriske diagnoser i distriktspsykiatrisk behandling, som har funktionstab i hverdagslivet. Patienterne skal kunne indgå i et gruppeforløb.

Hyppighed

Individuelt afgrænsede forløb, dog max. 6 måneder.

Ressourcer

4-5 timer pr. uge. Træningen foregår i faciliteter, der giver mulighed for udførsel af dagligdagsaktiviteter. Mulighed for opfølgning i patientens eget hjem.

Referencer

 • Hvalsøe, B. el al. Lærebog I psykiatri for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Munksgaard 1. oplag 2009
 • Creek, Jennifer: Psykiatrisk ergoterapi – teori, metode og praksis. FADLs forlag 1. udgave 2008
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser