Hjem > Aktivitetstræning i botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Aktivitetstræning i botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade

Træningen fokuserer på borgerens evne til at fungere i forhold til daglig aktivitetsudførsel og tager udgangspunkt i daglige aktiviteter som borgeren finder meningsfulde.

Det kan være personlig hygiejne, madlavning, tøjvask, besøg hos offentlige instanser og fritids- og arbejdsaktiviteter.

Formål

 • At borgere med erhvervet hjerneskadede bliver mere selvhjulpen i forhold til at udføre daglige aktiviteter
 • At borgere med erhvervet hjerneskade lærer en ny strategi, at tilpasse omgivelserne eller at anvende et hjælpemiddel for at være i stand til at udføre aktiviteten

Fremgangsmåde

 • Indhente oplysninger om borgeren og indledende kontakt med borgeren og evt. pårørende
 • Indledende undersøgelser f.eks. COPM eller AMPS
 • I samarbejde med borgeren og evt. pårørende opsættes mål for opholdet, og der udarbejdes en plan
 • Med udgangspunkt i handlingsplanen planlægges fokus for aktivitetstræningen
 • Aktivitetstræning planlægges og igangsættes
 • Aktiviteten udføres med den nødvendige støtte fra ergote-rapeuten, evt. verbal eller fysisk guidning eller støtte til at skabe struktur
 • Løbende dokumentation og evaluering i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere.

Målgruppe

Voksne med moderat erhvervet hjerneskade.

Hyppighed

Individuelt, dog typisk i måneder. For nogle borgere kan det være en varig løsning, der laves en årlig vurdering og handleplan i forhold til om botilbuddet er den optimale løsning.

Ressourcer

Botilbud med personaledækning fra 7.30-22.30. Hver borger har sin egen lejlighed. Der findes også fælles arealer med opholds-stue o. lign.

Referencer

 • Bekendtgørelse af Lov om Social Service §85 og §108. LBK nr 810 af 19/07/2012
 • Kristensen, H. K.: Ergoterapi og hjerneskade. Gyldendals Akademisk. 2011, 4.udgave
 • McEwen, S.E., Polatajko, H.J. et al. Cognitive strategy use to enhence motor skill acquisition post-stroke: a critical re-view. Brain Inj. 2009 Apr; 23(4): 263-77
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser