Hjem > AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse ABSA

AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse ABSA

Afrapportering vedrørende indhold og resultater i forbindelse med udarbejdelse af bogen: AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse ABSA - Når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader.

AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse – ABSA -  er en praksisrelateret bog, der bl.a. henvender sig til ergoterapeuter, der arbejder med hjælpemiddelformidling generelt og ’tryksårsforebyggende’ hjælpemidler specifikt. 

Formålet med materialet er at tilføre det ergoterapeutiske felt en metodik, der kan medvirke til at sikre, at ergoterapeuten kan basere sine hjælpemiddelvalg på et oplyst, målbart og validt grundlag af data, når der er tale om formidling af hjælpemidler til mennesker med nedsat siddeevne.

Læs afrapporteringen her.

Sidst opdateret
10.09.2019