Hjem > Afspejling af kernefaglige begreber og antagelser i ergoterapi indenfor socialpsykiatrisk praksis

Afspejling af kernefaglige begreber og antagelser i ergoterapi indenfor socialpsykiatrisk praksis

Formålet er at undersøge, om og hvordan udvalgte kernefaglige begreber og antagelser i det nuværende paradigme og begrebsmodeller i ergoterapi afspejler sig, når ergoterapeuter inden for det socialpsykiatriske arbejdsområde fortæller om deres arbejdsproces før og efter en aktivitetssituation med en bruger, individuelt eller i en gruppe.

Der er gennemført syv kvalitative interviews med ergoterapeuter fra aktivitets- og væresteder. Undersøgelsen viser, at de kernefaglige begreber og antagelser, som projektet har sat fokus på, i udgangspunktet er i overensstemmelse med værdigrundlag for socialpsykiatrien. Projektet afspejler en klientcentreret praksis og der lægges vægt på, at anvendelsen af aktivitet har en betydning og et formål for brugerne i deres hverdag. Ergoterapeuterne har fokus på interaktionen mellem bruger, omgivelser og aktivitet, her især gruppeaktiviteters betydning for kontakt, socialt samvær og tilhørsforhold. På baggrund af dette projekt er det ikke ud fra ergoterapeuternes fortællinger muligt at afgøre, i hvilken omfang det holistiske menneskesyn afspejler sig i anvendelse af aktiviteter i forhold til brugernes liv og hverdag.

Sidst opdateret
12.02.2014