Hjem > Afrapportering af forskningsmidler bevilliget af Ergoterapeutforeningen

Afrapportering af forskningsmidler bevilliget af Ergoterapeutforeningen

Afrapportering af forskningsmidler som var bevilliget af Ergoterapeutforeningens forskningsfond.

Ergoterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt,  har igennem nogle år indgået i tværprofessionel forskning om og med børn ledet af afdelingen for Velfærdsforskning. Læs afrapporteringen af forskningsmidler bevilliget til projektet af Ergoterapeutforeningen her.

Sidst opdateret
07.11.2019