Hjem > Ændring af medlemsstatus

Ændring af medlemsstatus

Hvis du ændrer status til aktiv, passiv, pensionist eller efterlønsmodtager. Ansøgning kræver log ind.

Aktiv

Aktive medlemmer er ergoterapeuter, der arbejder som ergoterapeut mindst 21 timer pr. uge i Danmark, samt ergoterapeuter, der arbejder på at opnå dansk autorisation (udenlanske ergoterapeuter).

Ved ændring til aktivt medlemskab har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettighederne, som beskrevet i foreningens vedtægter.

Log ind på mit.etf.dk for at ændre status

Passiv

Du kan blive passivt medlem, hvis:

 • Du er autoriseret ergoterapeut, men ikke arbejder eller er arbejdssøgende inden for det ergoterapeutiske arbejdsfelt
 • Du er autoriseret ergoterapeut beskæftiget i fagområder uden for foreningens forhandlingsområder og uden for samarbejdsaftale med foreningen, men organiseret i områdets forhandlingsberettigede organisation
 • Du er autoriseret ergoterapeut, der arbejder udenfor Danmark

Vær opmærksom på:

 • At du som passivt medlem ikke kan opnå bistand ved evt. beskæftigelse i udlandet
 • At du forpligter dig til at meddele Etf, hvis du genoptager arbejdet som ergoterapeut i Danmark
 • At du ikke kan være passivt medlem, hvis du er ledig og søger arbejde som ergoterapeut
 • At du ikke kan være passivt medlem, hvis du modtager arbejdsløshed-, syge- eller barselsdagpenge, er på orlov eller på anden måde tilknyttet arbejdsmarkedet
 • At du én gang om året vil modtage en mail, hvor du skal bekræfte at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind på mit.etf.dk for at ændre status

Pensionist eller efterlønsmodtager

Pensionist eller efterlønsmodtager

Du kan blive pensionist-medlem, hvis

 • Du er autoriseret ergoterapeut, som er gået på efterløn, førtids- eller folkepension

Vær opmærksom på:

 • At ændringen har virkning fra den efterfølgende kalendermåned
 • At hvis du går på efterløn, er det vigtigt at oplyse, i hvilken periode du modtager efterløn.

Når du er på efterløn, er fagligt kontingent fradragsberettiget. Dine kontingentbetalinger bliver automatisk indberettet til Skat.

 • At fagligt kontingent er ikke fradragsberettiget, når man er pensionist, medmindre man har A-indkomst eller modtager tjenestemandspension.

Ergoterapeutforeningen indberetter IKKE fagligt kontingent til SKAT, hvis du er pensionist-medlem.

Hvis du har A-indkomst eller modtager tjenestemandspension, skal du sende en mail til bogholderiet (etf@etf.dk) i december måned (i indtjeningsåret), hvor du gør opmærksom på, at der skal indberettes fradrag for fagligt kontingent til SKAT.

Log ind på mit.etf.dk for at ændre status

Retningslinjer og vilkår for ændring af kontingent og medlemsstatus

Nedsat kontingent månedsvis

Ændring af kontingent gives for hele måneder. Når du søger vil din kontingentændring være fra den 1. i den efterfølgende kalendermåned.

Vær opmærksom på:

 • Du vil hver måned modtage en mail, hvor du skal bekræfte at du stadig er på dagpenge.

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

 

Længerevarende kontingentændringer

Ved ændring til længerevarende kontingentændringer (deltid, dobbeltorganiseret eller passiv) skal der ikke bekræftes hver måned.

Du vil én gang om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Som pensionist/efterlønsmodtager skal der - efter ændringen – ikke bekræftes hvert år.

Ved ændring fra passivt til aktivt medlemskab af foreningen har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettigheder, som beskrevet i foreningens vedtægter, herunder rettigheden til at deltage i de demokratiske valg i foreningen og stemmeret ved urafstemninger.

Oversigt over kontingentsatser

Klageadgang

Medlemmer kan klage til Ergoterapeutforeningen over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder. Der kan klages til hovedbestyrelse eller til Etf's sekretariat.

Fra Etf's vedtægter:

§ 6 Klageadgang

6.1 Politiske niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at svare medlemmet skriftligt hurtigst muligt, dog seneste 14 dage efter afholdelse af det 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde efter modtagelse af klagen.

Hovedbestyrelsen skal over for repræsentantskabet redegøre for antallet af klager, deres karakter samt hovedindholdet i hovedbestyrelsens svar på klagerne.

Er en klage ikke adresseret til hovedbestyrelsen, regnes denne for en administrativ klage.

6.2 Administrativt niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens sekretariat. Sekretariatet svarer medlemmet skriftligt senest 3 uger efter modtagelse af klagen. Sekretariatet skal i forbindelse med hovedbestyrelsens forberedelse af repræsentantskabsmødet redegøre for omfanget og indholdet af klager fra medlemmer. Medlemmet kan i forlængelse af svaret på den administrative behandling vælge at videresende sin klage til hovedbestyrelsen.

Husk, at du altid kan logge ind i Etfs medlemssystem og ændre dine medlemsoplysninger.

Gå til mit.etf.dk

 

Sidst opdateret
08.02.2021