Hjem > Ældre kvinders meningsfulde aktiviteter i hverdagslivet

Ældre kvinders meningsfulde aktiviteter i hverdagslivet

Artiklen er skrevet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse om seks kvinder i alderen 72-79 år.

Studiet viser, hvad kvinderne oplevede som meningsfuldt i deres hverdag. Det fremgår af undersøgelsen, at kvindernes type af aktiviteter overordnet er de samme, men de specifikke aktiviteter meget forskellige. Kvinderne oplever det at hjælpe andre samt at være noget for andre som meningsfuldt. Hverdagslivet og dets rutiner har for alle stor betydning og giver mening. Samværet med familien og udadrettede aktiviteter hvor socialt samvær indgår, er også af stor betydning. Undersøgelsen viser, at kvinderne vægter det højt at holde sig i gang fysisk for at kunne bevare et godt helbred. Kvinderne giver i denne undersøgelse udtryk for, at de oplever at være angst, hvilket andre lignende undersøgelser ikke har vist.

Sidst opdateret
27.10.2014