Hjem > Ældre kvinders aktivitetsudøvelse i samarbejde med hjemmehjælperen

Ældre kvinders aktivitetsudøvelse i samarbejde med hjemmehjælperen

Formål: At afklare, om hjemmehjælp påvirker ældre kvinders aktivitetsudøvelse.

Undersøgelsens resultater kan være med til at konkretisere hvilke sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, der kan iværksættes på området. Den videnskabelige tilgang: Undersøgelsen er hermeneutisk-fænomenologisk. Teorien bag "Fremme af menneskelig aktivitet - ergoterapi i et canadisk perspektiv" er valgt som teoretisk referenceramme. Undersøgelsen bygger på kvalitative data indsamlet via semi-strukturerede interviews med 3 ældre kvinder.

Sidst opdateret
27.10.2014