Hjem > ADL-træning til børn

ADL-træning til børn

-

Formål

At øge barnets selvstændighed i dagligdags aktiviteter.

Fremgangsmåde

 • Interview med barnet og/eller dets nærmeste pårørende for at identificere aktivitetsproblematikker
 • Observation af aktiviteter
 • Aktivitetsanalyse
 • Målsætning sammen med barnet og/eller dets nærmeste pårørende
 • Planlægning af ADL-træning
 • Vurdering af evt. hjælpemidler, indretning af barnets aktivitetsområde
 • ADL-træning
 • Undervisning/inddragelse af pårørende og/eller personale i barnets nærmiljø
 • Samarbejde med andre faggrupper, afholdelse af møder
 • Evaluering og evt. ny målsætning
 • Udfærdigelse af skriftlig rapport om forløbet

Målgruppe

 • Børn med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser
 • Barnets nærmeste pårørende
 • Barnets pædagoger, støtteperson eller andre personer i barnets nærmiljø

Hyppighed

En gang ugentligt i 3, 6 eller 12 måneder.

Ressourcer

30-60 minutter pr gang.

Referencer

 • Lov om social service § 11, stk. 3, § 52, stk. 3, nr. 10, § 86, stk. 2
Sidst opdateret
28.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser