Ergoterapeutforeningens kompetenceprofiler er sat i verden for at definere, hvilke kompetencer du forventes at have inden for dit praksis- og specialefelt. Samtidig kan de bruges som inspiration til din faglige karriere. 

Ergoterapeutforeningen har udarbejdet kompetenceprofiler inden for syv ergoterapeutiske praksis- og specialistfelter, som sætter ord på ergoterapeuters kernekompetencer og faglige niveau inden for: Den palliative indsats, hjælpemiddelområdet, dysfagiområdet, neurorehabiliteringsområdet, det medicinske akutområde, den regionale psykiatri og håndområdet.

Kompetenceprofil i den palliative indsats

Kompetenceprofil på hjælpemiddelområdet

Kompetenceprofil på Dysfagiområdet

Kompetenceprofil på neurorehabiliteringsområdet

Kompetenceprofil på det medicinske akutområde

Kompetenceprofil for ergoterapeuter indenfor håndterapi

Kompetenceprofil for ergoterapeuter i den regionale psykiatri

Er du særligt nysgerrig på et fagligt område, så kan du melde dig ind i vores Ergoterapifaglige selskaber (link). Her kan du sparre med andre ergoterapeuter om den ergoterapeutiske praksis inden for dit praksisfelt, få ny viden og inspiration.

 

Hvad kan du bruge kompetenceprofilerne til?

Du kan finde inspiration og viden i kompetenceprofilerne i mange situationer. Det kan være i situationer, hvor du skal udføre nye faglige opgaver, som du måske ikke har erfaring med. Her kan kompetenceprofilerne være nyttige til at finde et sprog for dit faglige niveau, dine ønsker/forslag til efter- og videreuddannelse eller til at lave en klar forventningsafstemning med din leder.

 

Kompetenceprofilerne kan også være en stor hjælp til at sætte ord på de ergoterapeutiske kernekompetencer og indsatsområder i dialogen med andre faggrupper/samarbejdspartnere eller som inspiration i jeres faglige udviklingsarbejde på arbejdspladsen. Kompetenceprofilerne kan her bidrage til at synliggøre, hvordan en øget specialisering inden for jeres fagområde kan bidrage til kvaliteten af de indsatser, I tilbyder borgerne.

 

De forskellige kompetenceniveauer i profilerne kan også være en god støtte i dialogen med din leder, når I sammen skal lægge en plan for din faglige udvikling. I disse situationer kan du med fordel tage afsæt i jeres fælles opgaveløsning på arbejdspladsen, når du skal argumentere for værdien af, at organisationen investerer i kompetenceudvikling til dig.

Anbefalinger

Anbefalinger

Brug for faglig sparring?

Kontakt faglig afdeling

 
Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik