E-APUS er en digital læringsplatform til ergoterapeuter, som er udviklet til Apopleksiundersøgelse (APUS).

Apopleksiundersøgelse (APUS) er et valideret undersøgelses- og undervisningsmateriale, som ergoterapeuter kan bruge til at vurdere apopleksipatienters sensomotoriske problemstillinger samt deres indflydelse på udførelsen af daglige færdigheder. 

E-APUS er en interaktiv digital læringsplatform, som er udviklet til APUS og er bygget op omkring syv video-patientcases. 

Læringsmaterialet tager udgangspunkt i aktivitetsudførelsen af en hverdagsaktivitet, og du har mulighed for at komme med egne hypoteser om, hvilke sensomotoriske problemer, der påvirker personens aktivitetsudførelse. De hypoteser kan du efterfølgende med resultaterne af den ergoterapeutiske undersøgelse.

E-APUS i praksis 

De syv video-patientcases er af 30-45 minutters varighed. Patienterne i videoerne har apopleksi af forskellig sværhedsgrad, og det er forskelligt, hvor lang tid de har haft sygdommen.
I videoerne udfører patienterne en kort hverdagsaktivitet (2 til 3 minutter) og bliver efterfølgende vurderet sensomotorisk af en ergoterapeut ud fra APUS. 

E-APUS-materialer viser også, hvordan en patient instrueres i indekset med 68 sensomotoriske undersøgelser fra APUS, hvordan undersøgelsen udføres, hvordan ergoterapeuten formidler resultatet til patienten samt de ergoterapifaglige refleksioner ergoterapeuten har.
De ergoterapifaglige refleksioner er kondenseret på baggrund af fokusgrupper med ergoterapeuter og sammenholder aktivitetsudførelsen og de sensomotoriske problemstillinger.

Til download

Ergoterapeuterne bag APUS er Therese Dahl, Mette Andresen, Birgitte Gammeltoft, Charlotte Skou Hansen og Bente Olsen.

Udviklingen af E-APUS er et kvalitetssikringsprojekt på Næstved Sygehus støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispulje. Læs om projektet og find afrapporteringen her.

Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du få et endags gratis prøve-abonnement til E-APUS, hvilket også fremgår af hjemmesiden for E-APUS

E-APUS er et nonprofit projekt, og betalingen for at anvende hjemmesiden bruges ifølge aftale med Ergoterapeutforeningen til drift og videreudvikling.

Læs mere om APUS via Birgitte Gammeltoft her. 

 
Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]