Spørgeskemaet består af i alt fem spørgsmål. Spørgsmålene handler om, hvorvidt og hvordan testpersonen har følt sig tilpas de seneste to uger op til besvarelsen af spørgeskemaet. 

Der er fem spørgsmål, som hvert maksimalt kan give en score på 5 point, hvorfor den maksimale "rå score" er 25 point. Den rå score ganges med 4 og herved fås en score i intervallet 0-100.
Den gennemsnitlige score i en rask population er 68 point, og pointtal over 50 anses for at være normale.

For de øvrige scorer, tolkes følgende: 

  • Score mellem 0-35: Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning.
  • Score mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller stressbelastning.
  • Score over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning.

Til download 

Find en detaljeret manual til spørgeskemaet her.

Referencer:
Topp CW, Østergaard SD, Søndergaard S, Bech P. The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature.
Psychother Psychosom 2015;84:167-176

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]