Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT) giver et indblik i en persons hukommelsestilstand. 

UCLA Loneliness Scale er et spørgeskema med 20 spørgsmål, som er designet til at måle en persons subjektive følelse af ensomhed.

UCLA i praksis

Spørgeskemaets 20 spørgsmål skal besvares med et af de følgende svar: 
1 = Aldrig
2= Sjældent
3=Nogle gange
4= Ofte

Personen skal svare, hvor ofte udsagnet i spørgeskemaet beskriver vedkommendes situation.
 
Et spørgsmål er for eksempel: Hvor ofte føler du dig som en del af en "vennegruppe"?

Spørgeskemaet er primært udarbejdet til at blive brugt inden for forskning, men kan også anvendes til at få en idé om en persons følelse af ensomhed. 

Til download

Dansk version inkl. reference (Lasgaard, 2007) ses som bilag B i publikationen her 

Referencer:
Lasgaard M, Reliability and validity of the Danish version of the UCLA Loneliness Scale. 2006.
Russell D, UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. 1996. 
Russell, D , Peplau, L. A.. & Ferguson, M. L. Developing a measure of loneliness. 1978.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]