Test of Environmental Supportiveness (ToES) kan anvendes til børn med udviklingsforstyrrelser, diagnoser eller som har svært ved at lege enten alene eller sammen med andre. 

ToES (Test of Environmental Supportiveness) er et observationsredskab udviklet af ergoterapeutisk forsker Anita Bundy med henblik på at vurdere, om forskellige faktorer i et barns legemiljø understøtter barnets indre motivation for at lege. 

ToES vurderer, i hvilket omfang voksne, yngre, jævnaldrende og ældre børn enten understøtter og fremmer eller hæmmer det observerede barns leg og playfulness. Man observerer og vurderer også omgivelserne fx legetøj, legeredskaber, den fysiske indretning af legeområdet og de sensoriske faktorer i omgivelserne.

Det primære formål med at anvende ToES er at kunne rådgive barnets forældre og nære omsorgspersoner med henblik på at tilpasse barnets legemiljø, så det understøtter barnets motivation for leg og barnets legemuligheder.

ToES er afprøvet på 160 børn i alderen 15 måneder til 15 år, hvor man har påvist reliabilitet og validitet.

ToES i praksis

ToES kan anvendes til børn i alderen mellem 15 måneder og 18 år, der har svært ved at lege alene eller sammen med andre. Det gælder også børn, der er i udredning for eller har fået diagnoser inden for specifikke eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

ToES er udviklet til at blive anvendt sammen med Test of Playfulness (ToP), men kan også anvendes alene. Samtidig brug af begge redskaber adresserer behovet for at vurdere et barns leg og playfulness i dets naturlige legemiljø. 

Redskabet er udviklet til ergoterapeuter, men andre faggrupper, der har teoretisk og praktisk viden om leg, legeformer og udvikling af børns legefærdigheder, kan også lære at anvende ToES. 

Til download

Vejledning og skema til ToES er oversat til dansk af specialergoterapeut Birte Engmann. Den danske udgave indeholder kun de dele af den amerikanske manual, som beskriver administration af ToES og beskrivelser af scoringspunkterne.

Download den danske udgave her.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]