School Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS) er et observationsredskab til at vurdere kvaliteten af børns aktivitetsudførelse.

School Assessment of Motor and Process Skills (Scool AMPS) er en modificeret version af AMPS, som kan bruges til børn i alderen 3-12 år, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i førskole- og skoleaktiviteter. For børn med funktionsnedsættelser kan School AMPS anvendes frem til, de er 16 år. 

School AMPS vurderer børns observerbare færdigheder ved aktiviteter, som almindeligvis foregår i klasseværelset eller ved et bord i børnehaven. Det vil sige under elevens/barnet normale rutiner, mens det udfører skoleopgaver givet af læreren.

School AMPS sammenholder elevens udførelse af fx skoleopgaver med kravene i opgaverne samt det fysiske og sociale undervisningsmiljø. Formålet er at observere og afdække barnets evne til at udføre velkendte skoleaktiviteter og derfra målrette en ergoterapeutisk intervention. 

School AMPS består af fem kategorier af graduerede aktiviteter indenfor:

  • Skriveopgaver
  • Tegne- og farvelægningsopgaver
  • Klippe og limeopgaver
  • Computeropgaver
  • Tælleopgaver

School AMPS i praksis

En School AMPS indledes med en samtale med elevens lærer for at identificere, hvilke opgaver, der er mest problematiske for eleven, og hvilke forventninger læreren har til elevens udførelse af opgaverne.

Læreren udvælger mindst to aktiviteter inden for de fem ovenstående kategorier, som ergoterapeuten skal observere eleven i, hvorefter ergoterapeuten observerer barnets udførelse af førskole-/skoleaktiviteterne i barnets hverdag og naturlige miljø. Ergoterapeuten har her fokus på 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder, som denne scorer i School AMPS-software. 

Bortset fra den diskrete tilstedeværelse af ergoterapeuten, der observerer eleven, er et vigtigt element i School AMPS, at der ikke er nogen form for forstyrrelse af de vante rutiner i førskole- og skoleaktiviteterne.
På baggrund af scoringen, foretager ergoterapeuten en analyse, udarbejder skriftlig dokumentation og formidler denne til eleven, læreren og forældrene sammen med en vurdering af, hvorvidt der er behov for yderligere ergoterapeutiske tiltag.

Læs mere om School AMPS, og hvordan du bliver certificeret i at bruge det her. 

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]