Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) er et tværfagligt standardiseret undersøgelsesredskab, som kan afdække og beskrive et barns færdigheder i hverdagsaktiviteter inden for personlig pleje, bevægelse og social funktion.

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) kan kan hjælpe barnets forældre/omsorgsgivere med at formulere meningsfulde mål for barnet. Samtidig kan det standardiserede undersøgelsesredskab anvendes til målrettet planlægning, prioritering, dokumentation og evaluering af indsatser.

PEDI kan anvendes til børn i alderen seks måneder til syv et halvt år, men kan også anvendes til ældre børn, hvis barnets funktionsniveau ikke overskrider det forventede funktionsniveau hos børn på syv et halvt år. 

PEDI er ikke sygdomsspecifik og kan dermed anvendes til alle børn uanset diagnose. Ved re-test fungerer PEDI som effektmål.

PEDI i praksis

PEDI kan gennemføres som struktureret interview, observation eller spørgeskemametode. Det er opdelt i tre dele:
Del I: Funktionelle færdigheder, der måler barnets formåen i specifikke aktiviteter.
Del II: Hjælpebehov, der beskriver det typiske omfang af hjælp, som gives ved udførelsen af aktiviteter.
Del III: Tilpasning, der beskriver, om barnet bruger tilpasninger i dagligdagen for at udføre aktiviteter.

Til download

Dansk oversætttelse og bearbejdelse af PEDI er af M.Sc. Jette Christensen og M.Sc.PT, Michelle Stahlhut, Hvidovre hospital i 2006.

Find den danske oversættelse af PEDI samt en række opgavekort til at score barnets formåen i specifikke aktiviteter og et scoringsark: 

Referencer:
Haley, SM., Coster, WJ., Ludlow, LH., Haltiwanger, JT., Andrellos, PJ. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Development, Standardization and Administration Manual (version 1.0). Boston University; 1992 

Stalhut M,Christensen J, Aadahl M, Applicability and intrarespondent reliability of the pediatric evaluation of disability inventory in a random, Danish sample. Pediatric Physical Therapy. 2010; 22(2):161-9.

Stalhut M,Gard G, Aadahl M, Christensen J. Discriminative Validity of the Danish Version of Pediatric Evaulation Disability Inventory (PEDI Physical & Occupational Therapy In Pediatrics. 2011;31(1):78-89

Dolva A-S, Kleiven J, Krumlinde-Sundholm L, Berg M. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) med norske normverdier. Ergoterapeuten 2015; 6: 42-7

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]