Penetration Aspiration Scale (PAS-DK) kan bruges til at indikere graden af dysfagi hos en person samt hvor i synkefasen, der er problemer.

Penetration Aspiration Scale (PAS-DK) er et 8-trins scoreredskab, du kan bruge ved en instrumentel undersøgelse af en persons synkefunktion.

PAS-DK giver et indblik i, om der er rester af sekret, mad eller væske efter synk på, over eller under stemmelæbe-niveau. Resultatet af PAS-DK kan være med til at indikere graden af dysfagi, samt hvor der ses problemer i synkefasen. 

PAS-DK benyttes i forbindelse med Fiberoptisk evaluering af synkefunktion (FEES) og Videofluoroskopi, og den er relevant at benytte ved flere diagnosegrupper.

Til download

Oversættelsen af PAS til en dansk version er foretaget af Katje Bjerrum, ergoterapeut på sengeafsnit 5, Jesper Just Fabricius, ergoterapeut og ph.d. og Henriette Holm Stabel, ergoterapeut og ph.d. efter WHOs standard for oversættelse af undersøgelses- og screeningsredskaber med videre til forskningsmæssig brug. 

Du kan downloade den danske oversættelse af Penetration Aspiration Scale (PAS-DK) her.

Referencer: 

Robbins J, Coyle J, Rosenbek J, Roecker E, Wood J. Differentiation of Normal and Abnormal Airway Protection during Swallowing Using the Penetration-Aspiration Scale. Dysphagia, 1999 (14):228-232.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]