Occupational Value- 9 Items (OVAL-9) kan bruges til at måle, hvordan en person oplever en aktivitet umiddelbart efter udførelse.

Occupational Value- 9 Items (OVAL-9) er et redskab, som ergoterapeuter kan bruge til at hjælpe deres borgere, patienter eller klienter med at forstå og reflektere over værdioplevelsen af aktiviteter. Redskabet måler, hvordan en person oplever en aktivitet umiddelbart efter, aktiviteten er udført. 

Undersøgelsesredskabet er udviklet af Lena Karin Erlandsson og Dennis Persson i forbindelse med deres arbejde med den aktivitetsbaserede begrebsmodel ValMO (Value and Meaning in Occupations). På grund af OVAL-9s gode indholdsvaliditet, kan redskabet anvendes til at bedømme værdidimensioner i ValMO-modellen

OVAL-9 i praksis

Redskabet har ni påstande, som beskriver forskellige aspekter af tre værdidimensioner: selvbelønnet værdi, konkret værdi og socio-symbolsk værdi. 

Hver af de ni påstande vurderes på en 7-trin-skala i forhold til i hvilken grad de enkelte påstande stemmer overens med de oplevelser, personen har haft i udførelsen af en aktuel aktivitet. 7-trin-skalaen går fra ”i meget ringe grad” (1) til ”i meget høj grad” (7).

Personen kan ved at udfylde instrumentet selv reflektere over, om oplevelsen
stemmer overens med forventningerne og om, der er noget, der skal forandres.

Til download

En oversættelse af OVAL-9 til dansk er udarbejdet efter dual panel approach og i tæt samarbejde med Lena-Karin Erlandsson, som også har godkendt den endelige danske manual:

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]