Occupational Self Assessment (OSA) kan bruges til at kortlægge en persons egen vurdering af mål og intervention i en ergoterapeutisk indsats. 

Occupational Self Assessment (OSA) er et redskab, ergoterapeuter kan bruge til at kortlægge en persons vurdering af egne aktivitetskompetencer, værdier og prioriteringer. Målgruppen er alle personer over 11 år.

Formålet med OSA er, at personen kan deltage i planlægningen af mål og intervention i den ergoterapeutiske indsats. 

Kirsten Petersen, ergoterapeut og cand.scient.soc, udarbejdede en dansk oversættelse af OSA version 2.2 i 2006. Den blev valideret samme år. 

Oversættelsesvalideringen bestod af afprøvning i praksis, peer review og back-translation. Birgit Randløv, ergoterapeut og MSc, foretog peer-review.

Til download

Du finder en manual til OSA her.