Med Oxford Cognitive Screen (OCS) kan du hurtigt identificere kognitive skader efter en apopleksi. 

Oxford Cognitive Screen (OCS) er et kognitivt screeningsredskab, som primært er udviklet til den akutte fase efter en apopleksi til hurtigt at identificere de kognitive skader, som ofte rammer personer, der lige har haft en apopleksi.

OCS i praksis

For at anvende OCS kræver det udvidet viden om de kognitive funktioner, og hvordan de kognitive funktioner kan påvirkes af en apopleksi. Derudover er en grundig oplæring i testens anvendelse nødvendig ikke mindst for at kunne tolke testresultater. Derfor anbefales det, at du bliver oplært af en neuropsykolog i testens anvendelse samt løbende modtager supervision vedrørende tolkning og anvendelse af testresultater. 

OCS-testen tager under 20 minutter at gennemføre og består af 10 delprøver.

Til download

For at få adgang og lov til at anvende testen, skal du og din arbejdsplads søge licens hos Oxford Innovations. Hver arbejdsplads, der vil bruge OCS, skal søge om licens for at bruge testen. Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du kan få testen gratis her.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]