Til at vurdere en persons oplevelse af automoni og deltagelse, kan du bruge den danske version af Impact on Participation and Autonomy Questionaire (IPAQ), IPAQ-DK.

Et generisk spørgeskema, der afdækker en persons oplevelse af autonomi og deltagelse inden for følgende domæner:

  • Autonomi indendørs
  • Autonomi udendørs
  • Familieroller
  • Sociale relationer
  • Arbejde og uddannelse

Til download

Den danske version af Impact on Participation and Autonomy Questionaire (IPAQ), IPAQ-DK, er en oversat og reliabilitetstestet version, som er blevet til i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital, Bo- og Rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven i Odense og Syddansk Universitet. 

I november 2022 blev der foretaget mindre revisioner af teksten i IPAQ-DK. Den seneste udgave af henholdsvis manualen og spørgeskemaet finder du herunder: 

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]