GOAL kan bruges til at vurdere livsfærdigheder hos børn gennem en målorienteret tilgang. 

Til at evaluere de motoriske færdigheder hos børn, som er nødvendige for at kunne klare sig i dagligdagen, kan ergoterapeuter bruge den standardiserede test, GOAL - Målorienteret vurdering af livsfærdigheder. 

GOAL-testen er til børn og unge mellem 7 og 17 år inden for både normal- og specialområdet. Den tager udgangspunkt i sanseintegrationsteori og består af syv aktiviteter med funktionelle opgaver, som kræver færdigheder relateret til børns hverdag. Opgaverne anvender rekvisitter som bestik, cykellåse, tøj og bolde og undersøger grundigt de sensoriske og motoriske udfordringer, som kan vanskeliggøre funktionel, målrettet adfærd.

GOAL giver en detaljeret oversigt over barnets kompetencer og muligheder for at udvikle sine fin- og grovmotoriske færdigheder. 

De enkelte GOAL-opgaver er tæt forbundne til mål for intervention, og testen er et effektivt redskab til at udrede, planlægge og følge op på behandling. 

GOAL har stimulusmateriale og registreringsark på dansk, som er oversat af ergoterapeut Ulla Sparholt, og testen er tilpasset danske forhold af psykologer fra Dansk Psykologisk Forlag. Læs mere om GOAL her.

 
Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]