Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) indkredser en persons egen oplevelse af at kunne anvende hverdagsteknologi.

 ETUQ-redskabet


Med spørgeskemaet Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) kan du identificere tre elementer:

1)    hvilke hverdagsteknologier personen finder relevant for sin livssituation

2)    i hvilket omfang personen oplever vanskeligheder ved at anvende hverdagsteknologiske tekniske produkter og tjenester, 

3)    i hvilket omfang personen ikke anvender teknologi, som er relevant for vedkommende. 

Dermed kan du få et billede af en persons egen oplevelse med at bruge hverdagsteknologi ved hjælp af ETUQ; et redskab som er blevet anvendt i forskning med ældre personer med og uden kognitiv funktionsevnenedsættelse eller demenssygdom, i forskning blandt voksne mennesker med udviklingshæmninger, personer med erhvervede hjerneskader og personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Udviklingen af ETUQ blev initieret i 2002 af svenske Louise Nygård og Lene Rosenberg i samarbejde med kliniske ergoterapeuter og forskerkollegaer. Fra Danmark har Tina Helle & Rina Juel Kaptain medvirket i et revideringsarbejdet i 2014-2015.

Spørgeskemaet er opdelt i syv områder og anvendes i et struktureret interview. Interviewet fokuserer på forskellige teknologier, det vil sige hverdagsteknologiske produkter og tjenester som fjernbetjening, husholdningselektronik, mobiltelefoner, tablets og billetautomater.

Intervieweren (ergoterapeuten) markerer en svarmulighed for hvert spørgsmål baseret på personens svar.


Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du hente ETUQ-redskabet og en manual dertil både til digital brug og til print samt deltage på et online-kursus på engelsk.

  • Digital version af ETUQ-redskabet og manual kan hentes her
  • Printvenlig version af ETUQ-redskabet og manual kan hentes her
  • Deltag på online-kurset ”Everyday Technology Use Questionaire – ETUQ” her (bemærk, at kurset er på engelsk)

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]