Evaluation of Social Interaction (ESI) kan bruges til at måle kvaliteten af en persons sociale interaktion. 

På baggrund af et interview og observation i mindst to forskellige sociale situationer kan Evaluation of Social Interaction (ESI) bruges til at afdække kvaliteten af personers sociale interaktion. Undersøgelsen foregår i personens vante omgivelser, både hvad angår omgivelser og sociale partnere, og de daglige aktiviteter, der undersøges, udvælges af personen selv i samspil med ergoterapeuten. 

Formålet med ESI er: 

  • At vurdere kvaliteten af personers sociale interaktion
  • At vurdere et eventuelt behov for ergoterapeutisk intervention, ligesom undersøgelsen kan være med til at målrette interventionen
  • At måle ændringer over tid i forhold til personers sociale interaktion

Målgruppen for ESI er fra 2 års-alderen og opefter, og ESI er anvendelig for både børn og voksne. 

Under observationen er der fokus på 27 sociale interaktionsfærdigheder. 

ESI i praksis

ESI kan bruges ved opstart af et træningsforløb, eventuelt under forløbet og ved afslutningen af træningsforløb. 
Fremgangsmåden for brug af ESI kan opsummeres til følgende steps:

  • ESI-interview med personen, hvis det er et barn, kan forældre/lærer/pædagog inddrages
  • Observation af personens sociale interaktion i minimum to sociale aktiviteter i naturlige sociale sammenhænge med sædvanlige sociale partnere. Disse scores elektronisk i ESI-software
  • Analyse
  • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
  • Formidling
  • Faglig vurdering af, hvorvidt der er behov for yderligere ergoterapeutiske tiltag

Brug af ESI

Ergoterapeuter skal være kalibrerede for at udføre ESI, hvilket indebærer, at de følger definerede kriterier i en manual og har deltaget på et kursus med efterfølgende succesfuld kalibrering.

Læs mere her. 

 
Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]