European Quality of life – 5 Dimensions (EQ-5D) kan bruges til at undersøge helbredsrelateret livskvalitet.

EuroQol Group har udviklet European Quality of life – 5 Dimensions (EQ-5D) som et standardiseret instrument til at undersøge en persons helbredsrelaterede livskvalitet. 

Spørgeskemaet kan anvendes på både raske personer, personer med hyppige sygdomme og personer med sjældne sygdomme. Det er meget simpelt og hurtigt at udfylde, og skemaet udfyldes af personen selv. 

EQ-5D i praksis 

EQ-5D er udviklet med flere forskellige niveauer. Her tages udgangspunkt i den originale.

Spørgeskemaet i EQ-5D består af en beskrivende del med fem spørgsmål og EQ-VAS (visual analog scale). 

Den beskrivende del har et spørgsmål inden for hvert af de følgende områder: Bevægelighed, personlig pleje, sædvanlige aktiviteter, smerte/ubehag og angst/depression. 

Hvert område kan besvares på tre niveauer: Ingen problemer, Nogle/Moderate problemer og Kan ikke udføre/Ekstreme smerter. 

EQ-VAS måler personens selvvurderede helbredstilstand på en skala fra "bedst tænkelige helbredstilstand" til "værst tænkelige helbredstilstand". VAS-scoren kan bruges som et kvantitativt mål for en helbredstilstand ud fra personens eget synspunkt. 
 
Det tager cirka 5 minutter at udfylde skemaet. 

Scores beregnes som regel på gruppebasis, da redskabet ofte anvendes i forbindelse med forskningsprojekter. 

Til download

EQ-5D er oversat til mere end 150 forskellige sprog inklusiv dansk. 
Man skal have licens til at anvende redskabet, priserne på lincensen varierer afhængigt af, hvad redskabet skal bruges til og kan købes via EuroQol Group. Læs mere her.  

Referencer:
Gudex CM, Sørensen J. Et generisk mål for helbredstilstand. Månedsskrift for praktiserende lægegerning. 1998.
Dorman PJ et al. Qualitative Comparison of the Reliability of Health Status Assessment With the EuroQol and SF-36 Questionaires After Stroke. 1998. 

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]