Med spørgeskemaet Eating Assessment Tool (EAT 10) kan du screene en persons synkeevne.

Eating Assessment tool (EAT 10) er et hurtigt og nemt redskab til at screene personer for synkebesvær. Det er et spørgeskema, som personen, der screenes, selv udfylder.  

EAT 10 i praksis

Spørgeskemaet indeholder 10 spørgsmål til forskellige situationer i forbindelse med at synke. Spørgsmålene handler blandt andet om, hvorvidt personens synkebesvær forårsager vægttab, og om synkning kræver en ekstra indsats m.fl. 

Spørgeskemaet har en høj reliabilitet, og i en artikel konkluderes, at det er et godt redskab til at vurdere sværhedsgraden af begyndende dysfagi og til at vurdere respons på dysfagi-behandling. 

Til download

Du kan læse mere om EAT 10 på Nestlés hjemmeside her, hvor du også kan downloade spørgeskemaet på engelsk. 

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]