De Morton Mobility Index (DEMMI) kan bruges til at vurdere ældre personers mobilitet.

De Morton Mobility Index (DEMMI) er et redskab, du kan bruge til at vurdere status for og måle ændringer i mobiliteten hos ældre personer ved at de udfører forskellige funktionelle aktiviteter, hvorefter du giver point ud fra en specifik manual.  

DEMMI-testen er udviklet af Natalie Anne de Morton, fysioterapeut og ph.d. fra Melbourne. 

DEMMI i praksis

DEMMI scores ved at give point på 15 forskellige funktioner. Det kan fx være bækkenløft eller at stå uden støtte. Der gives point efter specifikke anvisninger i manualen. Ud fra disse point fås en rå score, som er mellem 0-19. Denne score omregnes til en DEMMI-score mellem 0 og 100 vha. en omregningtabel (se nederst på testskemaet). 

Et studie har undersøgt, hvornår en ændring i en DEMMI-score er klinisk relevant og fandt, at på en population af ældre indlagte medicinske patienter er den mindste detekterbare ændring (MDC) 9 point og den mindste kliniske relevante forskel (MCID) 10 point på DEMMI-score. Læs studiet her. 

Til download

Referencer:
Herunder er referencer til studier, der blandt andet undersøger DEMMI-testens reliabilitet, validitet og responsivitet. 

Davenport SJ, de Morton NA. Clinimetric properties of the de Morton Mobility Index in healthy, community-dwelling older adults. Arch Phys Med Rehabil. 2011 Jan;92(1):51-8.

de Morton NA, Davidson M, Keating JL. Reliability of the de Morton mobility index (DEMMI) in an older acute medical population. Physiother Res Int. 2010 Oct 29.

de Morton NA, Lane K. Validity and reliability of the de Morton Mobility Index in the subacute hospital setting in a geriatric evaluation and management population. J Rehabil Med. 2010 Nov;42(10):956-61.

de Morton NA, Davidson M, Keating JL. Validity, responsiveness and the minimal clinically important difference for the de Morton Mobility Index (DEMMI) in an older acute medical population. BMC Geriatr. 2010 Sep 30;10:72.

de Morton NA, Davidson M, Keating JL. The de Morton Mobility Index (DEMMI): an essential health index for an ageing world. Health Qual Life Outcomes. 2008 Aug 19;6:63.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]