Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et redskab, der måler en persons egen opfattelse af ændringer i aktivitetsudførelse over tid. 

COPM er et individualiseret redskab, der giver et indblik i en persons problemer i forbindelse med aktivitetsudøvelse baseret på denne persons egne oplevelser. 

COPMs sigte er at fremme en aktivitetsfokuseret, evidensbaseret og ikke mindst klientcentreret praksis af høj kvalitet.  

Det enkelte menneskes oplevelser er udgangspunktet for at vurdere ændringer i aktivitetsudførelse over tid. 

COPM i praksis

Der er specifikke instruktioner og metoder for, hvordan COPM-testen anvendes og scores, hvorfor COPM defineres som et standardiseret redskab. 

COPM udføres som et semi-struktureret interview, der tager 20-30 minutter at gennemføre for en ergoterapeut, der har erfaring med redskabet. Interviewet styres af ergoterapeuten, og personen, der interviewes, identificerer sine aktivitetsproblematikker gennem de spørgsmål, ergoterapeuten stiller.

Til download

Du kan som medled af ETF gratisk downloade manual, kort og skema på denne side. Login for at downloade

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]