Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) giver informationer om de fysiske, sociale, kulturelle og institutionelle ressourcer hos et menneske. 

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) bruger de samfundsmæssige omgivelser til at identificere en borgers eller patients ressourcer og begrænsninger.

CMOP-E illustrerer, at Occupational Performance er resultatet af interaktion mellem personen, omgivelserne og de daglige aktiviteter.

Interview ud fra CMOP-E-modellen giver informationer om fysiske, sociale, kulturelle og institutionelle forhold. Det vil henholdvis sige:

  • Det fysiske er naturlige og bebyggede omgivelser, fysisk tilgængelighed og teknologi.
  • Det sociale er sociale netværk, hvilket dækker over familie, venner, støtte på arbejdspladsen, faglige foreninger og netværk og ressourcer i det lokale samfund.
  • Det kulturelle er race, køn, alder, etnicitet samt kulturelle forventninger til betydningsfulde aktiviteter vaner og ritualer. De kulturelle forventninger er baseret på kulturelle grupper, arbejdsplads- og fagkultur. Det institutionelle er økonomiske, politiske og juridiske omgivelser, sundhedssystem, offentlig finansiering og politik og institutionelle strukturer som fx skole, arbejdsplads, plejehjem.

Analyseguide og -skema til download

Ergoterapeut og lektor Henrik Kruse-Hansen og Anne Christine Lindstrøm Lindhart har udarbejdet en analyseguide på baggrund af de tre ergoterapeutiske begrebsmodeller: Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E), Model of Human Occupation (MOHO) og Values and Meaning in Occupation (ValMO).

Guiden er ”forfatternes bud på, hvordan studerende/nye i faget kan hjælpes til at anvende ergoterapiske modeller. Guiden må således ikke forveksles med et facit eller en normativ anvisning,” som Henrik Kruse-Hansen og Anne Christine Lindstrøm Lindhart skriver i forordet til guiden.

Guiden er forsynet med ISBN-nummer og er officielt udgivet. Du finder den her.

Med udgangspunkt i en række konkrete stikord til begreberne person, aktivitet og omgivelser kan du desuden anvende følgende analyseskema til at lave en analyse på baggrund af CMOP-E.

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]