Oprindeligt blev Barthel Indeks udviklet til at vurdere funktionsevnen hos patienter med neuromuskulære og muskulosketale lidelser, men i dag anvendes det bredt til patientgrupper. 

Barthel Indeks er beregnet til at vurdere basale ADL-funktioner, fysisk funktionsniveau og plejeniveau. 

Det er oprindeligt udviklet til patienter med neuromuskulære og muskulosketale lidelser, men har siden vundet indpas inden for apopleksiområdet og anvendes i det hele taget bredt til patientgrupper til at vurdere personens grad af selvhjulpenhed. 

Barthel-20 og Barthel-100

Alt afhængig af, hvor nuanceret din vurdering af funktionsniveauet skal være, kan du gøre brug af Barthel-20 eller Barthel-100. 

Barthel-20 giver en hurtig, screeningspræget vurdering af funktionsniveauet, mens Barthel-100 kan give en mere nuanceret vurdering. Barthel-100 kan fx være relevant i forbindelse med rehabilitering og genoptræning, hvor der ønskes en nøje gradueret registrering af små ændringer i funktionsniveauet.

De belyser de samme 10 basale funktionsområder, som er nødvendige for at klare sig i hverdagen, men scoringen af Barthel-20 går fra 0-20 point, mens Barthel-100 scores fra 0-100 point. I begge tilfælde er en høj score (tæt på henholdsvis 20 eller 100) udtryk for selvhjulpenhed, hvorimod en lav score (tættere på 0) er udtryk for afhængighed.

Til download 

Barthel-20 er publiceret i én dansk udgave, mens Barthel-100 er publiceret i to danske udgaver. Den ene står professor Eva Wæhrens og TITEL Lene Korsholm bag, og den anden står en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Selskab for Intern Medicin. Du kan downloade alle tre herunder:

 
Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]