Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) kan bruges til at vurdere kvaliteten af en persons daglige og personlige aktiviteter. 

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, der har til formål at observere og afdække en persons evne til at udføre velkendte dagligdagsaktiviteter.

AMPS-profilen kan bruges til at målrette den ergoterapeutiske intervention, afdække hvorvidt personen har behov for hjælp til at udføre aktiviteterne og kan også anvendes til at vurdere om personens aktivitetsudførelse er forbedret som følge af den intervention, du som ergoterapeut har udført.

Aktiviteterne, der vurderes på, vælges af personen selv, og AMPS kan anvendes til børn over 3 år, unge, voksne og ældre. Personernes diagnoser eller grunde til funktionsbegrænsning har ingen betydning.

AMPS i praksis

AMPS kan anvendes ved opstart af et træningsforløbet, eventuelt under forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Kvaliteten af personens aktivitetsudøvelse vurderes ved at måle graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske- og 20 procesmæssige færdigheder.

Fremgangsmåden til AMPS-testning kan opsummeres til følgende trin (samlet tidsforbrug: 2 timer):

  • Forberedelse: Indhentning af overordnede oplysninger om personen, praktisk forberedelse og set-up (cirka 15 minutter)
  • Interview: Personens daglige aktiviteter og gøremål afdækkes gennem en række spørgsmål, og ved at personen vælger to aktiviteter, som er velkendte og meningsfulde for vedkommende (cirka 30 minutter)
  • Observation: Observation af patientens evne til at udføre de valgte aktiviteter med fokus på 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder (cirka 45 minutter).
    Dokumentation: Elektronisk scoring i AMPS-software og skriftlig dokumentation (cirka 30 minutter).

Kursus og certificering

For at udføre AMPS-tests skal du følge definerede kriterier i en manual samt deltage på og bestå et specifikt kursus. Det kan du læse mere om på siden for Aktivitets Centreret Ergoterapi (ACE) her. 

Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv til ETF