Assessment of Communication and Interaction Skill (ACIS) kan bruges til at beskrive en persons kommunikations- og interaktionsfærdigheder.

Baseret på observation kan undersøgelsesredskabet Assessment of Communication and Interaction Skill (ACIS) bruges af ergoterapeuter til at beskrive kommunikations- og interaktionsfærdigheder, som en person udviser i forbindelse med udførelse af aktiviteter. Enten gennem udøvelse af en aktivitetsform og/eller i en social gruppe, som personen er en del af. 

ACIS er oversat til dansk og valideret af Bente Hartvig, ergoterapeut og MSc. OT i 2005. Validering af oversættelsen er foretaget ved afprøvning i praksis, peer-review og back-translation. Afprøvningen i praksis er foretaget af ergoterapeuterne på Aalborg Psykiatriske Sygehus.
Peer-review af scoringsvejledning og scoringsark er foretaget af Eva Wæhrens, ergoterapeut og professor.  
Back-translation er foretaget af aut. translatør Ingrid Vestergaard.

ACIS i praksis

ACIS beskriver og definerer kommunikations- og interaktionsfærdigheder ved at kategorisere dem inden for tre domæner: Det fysiske, informationsudveksling og relationer.
Hver færdighed er scoret i forhold til en fire-point skala, der går fra kompetent (4) til utilstrækkelig (1) udøvelse. Som ergoterapeut kan du bruge ACIS til at score en person på hver af kommunikations- og interaktionsfærdighederne efter at have observeret personen deltage i en relevant og meningsfuld social kontekst.

Til download

MOHO Clearinghouse, som har udviklet ACIS har givet tilladelse til oversættelse og udgivelse af ACIS, og Ergoterapeutforeningen er indehaver af de danske rettigheder.

Som medlem af ETF kan du derfor finde og downloade manualen her. 
 
Varktoejer og metoder

Værktøjer og metoder
 

Brug for hjælp?

Skriv mail til faglig afdeling:

[email protected]