På Ergoterapeutforeningens repræsentantskabsmøder, som afholdes hvert tredje år, kvalificerer og godkender ETFs repræsentanter en strategi for de politiske indsatser for de efterfølgende tre år. På det seneste repræsentantskabsmøde, REP22, blev strategioplægget ”En del af løsningen” godkendt.

”Ergoterapeuter er en vigtig del af løsningen på samfundets udfordringer. Ligesom vi med rehabilitering skaber værdighed og selvbestemmelse for den enkelte, hjælper rehabilitering i et samfundsperspektiv til at mindske og udskyde borgernes plejebehov. Rehabilitering sikrer robusthed og bæredygtighed i vores velfærd, fordi vi kan aflaste presset på de knappe personaleressourcer, når vi styrker borgernes mestring af hverdagen.”

Sådan lyder forordet til Ergoterapeutforeningens strategioplæg, ”En del af løsningen”, som blev stemt igennem og kvalificeret på Ergoterapeutforeningens repræsentantskabsmøde i 2022, REP22.

”En del af løsningen” sætter rammerne og retningen for Ergoterapeutforeningens arbejde for REP-perioden fra 2023 til 2025.

Hovedbestyrelsen ønsker med den politiske strategi at sætte fokus på faglighed, vilkår og samfund. Nærmere bestemt:

  • En forening, der understøtter en stærk faglighed ved at sikre faglig udvikling for medlemmerne, støtte forskning og udbrede ny viden om det ergoterapeutiske felt.
  • En forening, der arbejder for at skabe rammer og vilkår for faglighed i den konkrete opgaveløsning.
  • En forening, der engagerer sig i samfundet, tydeliggør hvor ergoterapi er en del af løsningen, sikrer synlighed for faget og aktivt søger politisk indflydelse.

Politiske fokusområder 2020 til 2022

”En del af løsningen” bygger videre på de politiske fokusområder fra 2020 til 2022: Lige adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket forskning. Du kan læse den fulde publikation for indsatsområderne fra 2020 til 2022 her. 

En del af løsningen - Strategioplæg for Ergoterapeutforeningen 2023-2025

Anbefalinger

Anbefalinger

Brug for faglig sparring?

Kontakt faglig afdeling

 
Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik