I jagten på mulige løsninger til en demografisk udvikling med flere ældre til færre behandlende hænder, får hjælpemidler herunder velfærdsteknologier øget politisk opmærksomhed.

Hjælpemiddelformidling er et ergoterapeutisk praksis- og specialfelt i Danmark, og ergoterapeuter spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre, at det er de rette (digitale) løsninger, til de enkelte borgere.   

Når en borger har brug for et hjælpemiddel enten på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse, er det oftest en ergoterapeut, der har den styrende eller koordinerende rolle i formidlingen.

Den ergoterapeutiske faglighed inden for hjælpemiddelformidling trækker på viden om både hjælpemidler og deres anvendelsesmuligheder, velfærdsteknologi, boligindretning og lovgivning. Med udgangspunkt i borgerens rehabiliteringsforløb, hverdag og ønsker, bruger ergoterapeuten sin faglige viden til at finde det rette hjælpemiddel til borgeren.

Det har stor betydning for både borgerens livskvalitet og rehabiliteringsforløb, om denne får et korrekt tilpasset hjælpemiddel, og det har også stor betydning for vores samfund, at de hjælpemidler, der visiteres, ikke står og samler støv, men faktisk bidrager til selvhjælp for den enkelte borger.

Hjælpemidler, velfærdsteknologi

EFS for Hjælpemidler, Velfærdsteknologi og Tilgængelighed

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik