Mennesker med udviklingshandicap kan have svært ved at strukturere hverdagen og de aktiviteter, der indgår i hverdagen. 

Her kan ergoterapeuters kompetencer inden for blandt andet sanseintegration, dysfagi, hjælpemidler og med at graduere aktiviteter være en stor hjælp. 

Ergoterapi rummer en værktøjskasse, der kan favne mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og bidrage til, at de får en hverdag med meningsfulde aktiviteter med de ressourcer, de som enkeltpersoner har.

Ergoterapeuter har også fokus på ressourcer i nærmiljøet, som kan sættes i spil og for unødvendige barrierer, som begrænser mulighederne for en hverdag med meningsfulde aktiviteter.

Udviklingshandicap

EFS for Udviklingshandicap

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik