Mennesker, der lever med smerter, er ramt på deres hverdagsaktiviteter. Det kan både være egenomsorg, arbejde, fritidsinteresser og sociale aktiviteter.

Ergoterapeuter kan gennem blandt andet funktionsevnevurderinger, ergonomisk rådgivning, energiforvaltning, opgaveforenkling og -omlægning hjælpe mennesker med smerter til at få en mindre anstrengende hverdag. 

De ergoterapeutiske indsatser kan også hjælpe til at forebygge yderligere tab af funktionsevne i hverdagen ved netop at gøre konkrete hverdagsaktiviteter mulige for den enkelte og undgå overanstrengelse. Dét kan være med til at mindske risikoen for mere komplekse kroniske smerter. 

EFS SMerte

EFS for Smerterehabilitering

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik