Ergoterapeuter spiller en vigtig rolle i at sikre muligheden for at deltage i og udføre aktiviteter, der giver mening for den enkelte i hverdagen.

Det gælder også mennesker med senfølger fra en kræftsygdom eller med en fremskreden kræftsygdom, og i særdeleshed når de menneskers vanskeligheder påvirker udførelsen af dagligdagsaktiviteter inden for blandt andet egenomsorg, arbejde, huslige aktiviteter og sociale aktiviteter i fritiden.

Her kan ergoterapeuter vejlede og støtte i at graduere hverdagsaktiviteterne gennem metoder til energiforvaltning, kompenserende strategier ved kognitive (sen)følger, hjælpemidler og ergonomisk vejledning med mere.

Er kræftsygdommen fremskreden vil fokus for den ergoterapeutiske indsats være at styrke indholdet i den resterende del af livet gennem aktivitet og udfoldelse, og i alle tilfælde er der fra et ergoterapeutisk perspektiv brug for en vurdering af den enkeltes behov for palliativ indsats.

EFS Sundhedsfremme

EFS for Kræft og Palliation

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik