Hverdagsrehabilitering sker i et målrettet og ligeværdigt samarbejde mellem personen i rehabilitering, de pårørende, ergoterapeuten og øvrige relevante fagpersoner.

Set fra et ergoterapeutisk perspektiv er drivkraften i hverdagsrehabilitering både personen i rehabilitering og dennes omgivelser. 

Med udgangspunkt i den enkeltes dagligdag og de omgivelser, hvor dagligdagen finder sted, støtter ergoterapeuten borgeren i at definere personlige mål for hverdagsrehabiliteringen og omsætte dem til praktisk handling inden for tidsafgrænsede forløb – med nogle klart definerede delmål undervejs.

Det overordnede mål for hverdagsrehabilitering er, at borgeren gennem meningsfulde aktiviteter kan være længst og bedst muligt i eget liv på trods af eventuelle funktionsnedsættelser og udfordringer. 

Faglige fora

Faglige Fora

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik