Mennesker, der har dysfunktion i overekstremiteten – underarm, håndled, hånd og fingre – kan få hjælp af en ergoterapeut, der er specialiseret i håndterapi. 

Håndterapi har udviklet sig til at være et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt. De ergoterapeutiske indsatser kombineret med viden om behandlingsprincipper i relation til overekstremitetens anatomi og funktion bidrager til at muliggøre aktivitet og deltagelse for mennesker med dysfunktion i overekstremiteten. 

Undersøgelser viser, at omtrent hver tredje patient, der henvender sig i akutmodtagelsen, har en håndrelateret skade, og derudover opstår mange håndrelaterede dysfunktioner også som følge af ikke-akutte skader. 
  
Specialet håndterapi er netop opstået for at kunne behandle avancerede skader og dysfunktioner i overekstremiteten, så patienter så vidt muligt kan genvinde funktionsevne, udføre betydningsfulde aktiviteter i hverdagen og derigennem opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.  

Håndterapi

DSF Håndterapi

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik