Det overordnede formål med en ergoterapeutisk intervention inden for specialet gerontologi og geriatri er at muliggøre aktivitet, forebygge aktivitetsproblemer og begrænse konsekvenserne af sygdom og handicap for den enkeltes aktivitet og deltagelse.

Ergoterapeuter kan både arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og palliativt med målgruppen: Ældre på + 65 år. 

Specifikt handler geriatri om aldersrelaterede sygdomme og -forandringer, og gerontologi handler om, hvordan mennesker aldres. Med en demografisk udvikling, hvor vi generelt bliver ældre, og der vil være færre hænder til at behandle de kommende store generationer af ældre, er relevansen af den ergoterapeutiske- og rehabiliterende tilgang kun mere aktuel.  
 
Ergoterapeuter arbejder målrettet med at øge menneskers mulighed for fx at blive mere eller helt selvhjulpne og dermed øge livskvaliteten i et aktivt hverdagsliv med henblik på at forebygge sygdom.

Ergoterapeuters indsatser omfatter rehabiliterende, behandlende, vedligeholdende, kompenserende, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til målgruppen.

EFS Geriatri og geronto

EFS for Geriatri og Gerontologi

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik