Undersøgelse og behandling af borgere med dysfagi og aktivitetsproblemer i forbindelse med synke-spise-drikke er et ergoterapeutisk praksis- og specialfelt i Danmark.

Dysfagi kan føre til under- eller fejlernæring, indlæggelser og er også forbundet med øget mortalitet. Derfor tjener ergoterapeuter en vigtig funktion i forhold til at screene og undersøge for dysfagi på plejehjem og sygehuse.

En ergoterapeutisk intervention er rettet mod at fremme aktivitet og forhindre, begrænse og forebygge, at der opstår aktivitetsproblemer, der begrænser menneskets deltagelse i et hverdagsliv. En sikker og effektiv synke-spise-drikke-funktion er et vigtigt ADL-mål set i forhold til både ernæring, deltagelse i socialt samvær og livskvalitet.

Ergoterapeuter har et helhedsperspektiv på oral ernæring og fokuserer ikke kun på det medicinske problem, men også på de kognitive og sociale komponenter, der kan påvirke en borgers eller patients forudsætninger for succesfuld synke-spise-drikke. Det er, fordi en sikker og effektiv synke-spise-drikke-funktion er vigtig for både ernæring, deltagelse i socialt samvær og livskvalitet.

Dysfagi EFS

EFS for Dysfagi

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik