I fremtiden vil der være flere ældre til færre hænder, flere mennesker med demens og flere pårørende til mennesker med demens. Sådan lyder de demografiske fremskrivninger.

Ergoterapeuter støtter mennesker med demens i at få adgang til meningsfulde aktiviteter i dagligdagen ved at spore sig ind på, hvad der motiverer den enkelte til trods for det manglende overskud, der ofte kobler sig til diagnosen.
 
Adgangen til meningsfulde aktiviteter er betinget af, at hverdagen er overskuelig, og dér kommer ergoterapeuternes viden om blandt andet sanseintegration, graduering af aktiviteter, hjælpemidler og energiforvaltning i spil. 

Med de rette værktøjer kan mennesker med demens være selvstændige i længst mulig tid, og de pårørende og sundhedspersonalet kan yde den bedst mulige omsorg. Ergoterapeuter arbejder som faglige vejledere, pårørenderådgivere, demenskonsulenter og meget mere.

Ergoterapeuter støtter mennesker med demens i dagligdagen, og ETF arbejder aktivt for at forbedre rammerne for arbejdet på et overordnet niveau. Blandt andet gennem Demensalliancen. 

Få viden og sparring om demens

For ergoterapeuter, der arbejder med eller er interesseret i demens, er Ergoterapifagligt Selskab (EFS) for Geriatri og Gerontologi, en god kilde til både viden og sparring.

 

Du kan læse mere på EFS for Geriatri og Gerontologis side her (LINK)

EFS Geriatri og geronto

EFS for Geriatri og Gerontologi

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik