I landets kommuner anerkender man i stigende grad, at det er nødvendigt med en tidlig, tværfaglig, koordineret indsats over for børn og unge med særlige behov.

Børneergoterapeuter er en naturlig faggruppe i de teams, der arbejder med det.

Ergoterapeuter behandler børns eller unges krop, psyke og hjerne, og udvikler deres sanser og færdigheder i samarbejde med den enkelte unge eller det enkelte barn. Indsatserne kan både være behandlende og forebyggende. 

Det primære formål med en ergoterapeutisk intervention fra børne- og ungeergoterapeuten er, at barnet eller den unge får en meningsfuld hverdag, hvor denne har mulighed for at være en del af et fællesskab og bidrage med sit eget potentiale. 

De fleste børn og unge, som modtager ergoterapi, har medfødte eller erhvervede dysfunktioner, som udfordrer deres livskvalitet. Det kan både være på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau. 

Boern og unge EFS

EFS for Børn og Unge

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik