Et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det er, hvad ergoterapeuter inden for specialet arbejdsliv i grove træk beskæftiger sig med at skabe på de danske arbejdspladser. 

En ergoterapeutisk intervention på arbejdspladsen kan fx handle om at tilpasse arbejdspladsens indretning, organisering, ledelse og organisationskultur, så den favner det enkelte menneske.

Begrebet ”ergonomi” dækker over menneskets interaktion med arbejdsmiljøet herunder de forhold, der har betydning for, at kroppen ikke udsættes for unødvendig belastning.  

For mennesker, der er udenfor arbejdsmarkedet, kan ergoterapeuter hjælpe med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem fx rehabiliterende indsatser og hjælpemidler.

Med udgangspunkt i standardiserede undersøgelsesredskaber og den enkeltes egne oplevelser af ressourcer og ønsker kan ergoterapeuten tilrettelægge individuelle handlingsplaner og eventuelt afdække behovet for hjælpemidler.

Ergoterapeuter har en holistisk tilgang til mennesker, der gør det muligt at kombinere det helbredsmæssige med det beskæftigelsesmæssige for at få den enkeltes ressourcer bedst muligt i spil.

Arbejdsrehabilitering

EFS for Ergoterapeuter i Arbejdsliv

Fagområder

Ergoterapeutiske Fagområder

Brug for faglig sparring?

Kontakt Faglig afdeling

Skriv mail til Profession & Politik
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik
Mette Nyholm
Chefkonsulent
Profession og politik