Selskabet skal styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst.


Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere blev dannet 10. november 2011 og gendannet i november 2023 med en ny bestyrelse. Lederselskabet har til opgave at fungere som de ergoterapeutfaglige lederes netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst og lignende jf. selskabets vedtægter.

Bestyrelsen ønsker at skabe forbindelse medlem selskabets medlemmer, af flere årsager:

 • Kravene til ledere er høje som ledere arbejder vi ofte mere tværfagligt og alene, hvorfor vi brug for netværk med henblik på sparring i forskellige retninger. 
 • Vi vil have et særligt fokus på at nye ledere støttes i at skabe netværk.
 • Udviklingen generelt foregår i et tiltagende højt tempo, både inden for vores respektive fagområder og ledelse som disciplin. Derfor har vi brug for netværk for at dele viden og blive kloge af hinandens erfaringer.
 • Som ledere har vi indflydelse på mange ting; på tværs af selskabets ledere kan vi via netværket i selskabet sprede viden og dermed kvalificere vores fælles indflydelse også på politisk niveau.
 • En stærk forbindelse mellem EFT, selskabet og de øvrige netværk, med henblik på gensidigt at kvalificere hinanden efter behov. 

Hvordan:

 • Temamøder på landsplan
 • samarbejde med regionerne om temamøder 
 • Dannelse af interessenetværk
 • Bruge LinkedIn gruppen som sparringsforum
 • Et leder talerør/ bindeled mellem praksis og ETF

 • Nana Stengade Troelsgaard (formand)
 • Robert Lindholm Kristensen (næstformand)
 • Sofie Nelmark Arenbrandt (økonomiansvarlig)
 • Anne Pedersen
 • Anni B. Schøtt
 • Mette Iben Hjorth


Fra 2022 vil det koste 100 kr årligt i kontingent at være medlem af Selskab for ledere. 

Leder

For dig som er leder