Velkommen til Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering
 


Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering har til formål at informere og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling indenfor neurorehabilitering. Vi arbejder på at understøtte ergoterapeuters neurofaglige identitet gennem bl.a. at afholde årlige temadage, udsende nyhedsbrev to gange årligt samt understøtte erfaringsudveksling, vidensdeling og netværksdannelse. Vi samarbejder dertil med ETF ift. at deltage i arbejdsgrupper og udarbejde relevante høringssvar.