Næstformandsposten og tre regionsvalgte HB-poster er på valg i foråret 2024. Her kan du læse om de to politiske valg, om muligheden for at melde dit kandidatur, og hvad det kræver at være politikere i en fag- og professionsforening som Ergoterapeutforeningen.

Fra den 1. februar til den 1. marts kl. 12:00 har du mulighed for at melde dit kandidatur til de politiske poster, som er på valg i Ergoterapeutforeningen.

Alle aktive medlemmer kan opstille til valgene. Ved kampvalg afholdes digital urafstemning blandt medlemmerne. I så fald vil urafstemningsperioden løbe fra den 11. marts kl. 12:00 til den 31. marts kl. 12:00. 

 

Som kandidat til et af valgene skal du

Udarbejde et opstillingsgrundlag til det valg, hvor du ønsker at melde dit kandidatur.

  • Indsamle mindst 10 stillere. En stiller er et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til dit kandidatur og skal findes blandt foreningens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Læs mere "Om stillere" herunder. Find stillerblanketterne
  • Udforme et opstillingsgrundlag - og indsende det sammen med et CV (gerne m farvefoto i bredformat) til ETF på [email protected], så det er fremme senest den 1. marts 2020 kl. 12.00.

Om stillere

Man kan være stiller for det samme antal kandidater, som der er ledige poster i det valg, der er tale om.

Aktuelt er de tre regionsvalgte HB-poster på valg. De er fordelt med én post i hver af de tre ETF-regioner, og det betyder, at man kun kan være stiller for én kandidat i den ETF-region, man hører til.

Ved selve afstemningen kan man også kun stemme på én af de kandidater, der stiller op i ens egen region.

Næstformandsposten er også på valg her i 2024, og her gælder samme princip: Man kan være stiller for det antal kandidater, som der er ledige poster i det valg, der er tale om. Det vil, at man til næstformandsvalget kan være stiller for én kandidat. Og ved selve afstemningen kan man stemme på én af de kandidater, der stiller op.

For at være stiller for en kandidat skal du udfylde en stillerblanket:

Rollerne

Herunder kan du læse mere om, hvad det vil sige at være næstformand og HB-medlem i Ergoterapeutforeningen.

StillerblanketterStillerblanket - Næstformandsvalg


Stillerblanket - HB-valg

Nyt om valget

Etf.dk bliver løbende opdateret med nyt om valget, kandidaterne og den eventuelle urafstemning, der kun gennemføres, hvis der er flere kandidater til posterne, og der derfor er kampvalg. 


Nyhed

Andreas Sørensen stiller op til HB
 

Nyhed

Didde Neuchs Christensen stiller op til HB
 

Nyhed

Jørgen Johnsen Peschardt genopstiller til HB
 
 

Nyhed

Margrethe Boel genopstiller som næstformand

Mød kandidaterneRegion Syd

Jørgen Peschardt

Region Øst

Didde Neuchs Christensen

Andreas Sørensen

Region Midt-Nord

Line Rønberg