Firmaet PROTAC har indstiftet dette legat i 2003. PROTAC har udviklet produkterne Protac Kugledynen, Protac Kuglepuden og Protac SenSit ud fra teorier om sanseintegration. Produkterne bliver brugt inden for mange forskellige sygdomsgrupper og aldersgrupper, og PROTAC vil gerne give en ergoterapeut mulighed for at videreuddanne sig inden for dette felt.

Hvad kan du søge til

Du kan søge legatet til gennemførelse af et projekt, en studierejse eller til videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet.
Projektet skal være forsknings- eller udviklingsorienteret og bidrage til større kendskab eller ny viden indenfor sanseintegrationsområdet.
Studierejsen kan foregå til en klinik/arbejdssted i udlandet, som praktiserer sanseintegrations-behandling.

Videreuddannelse/kursus kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Legatets størrelse

25.000 kr.

Hvem kan søge

Ergoterapeuter som arbejder med sanseintegrationsbehandling enten inden for børne- eller voksenområdet.
Ansøgeren skal være aktivt medlem af Ergoterapeutforeningen.

Har du modtaget PROTAC legatet et år, kan du tidligst ansøge om legatet igen efter tre år.

Ansøgningsfrist

12. september 2024.

Hvordan søger du legatet

Du ansøger på ét af to særlige ansøgningsskemaer afhængig af, om du søger til en studierejse/videreuddannelse eller til et projekt. Ansøgningsskemaer finder du nederst på siden. CV skal vedlægges ansøgningen, anden dokumentation er velkommen (max 10 sider). Ansøgningsskema, CV samt eventuelle bilag skal indsendes pr. mail til Ergoterapeutforeningen på [email protected]

Behandling af ansøgninger og svar

Ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget består af

 • En repræsentant fra Protac A/S
 • Ergoterapeutforeningens næstformand
 • Behandlingen af ansøgningerne tager ca. en måned. Ansøgerne får herefter skriftligt svar fra Ergoterapeutforeningen.

Afrapportering og formidling

Legatmodtageren skal skrive en afrapportering til bedømmelsesudvalget inkl. ny viden, resultater og konklusioner på projektet/studierejsen. Rapporten må højest fylde fem A4-sider og skal sendes til Ergoterapeutforeningen senest et halvt år efter projektets/studierejsens gennemførelse. Der er ikke et særligt skema til brug for afrapportering.

Kopi af regnskab skal sendes til Ergoterapeutforeningen samtidig med afrapporteringen.

Tidligere PROTAC-vindere

 • 2023: Katherine Lacy, Gitte Simonsen og Malene Nellemose Born
 • 2022: Anja Dissing.
 • 2021: Charlotte Andersen. 
 • 2020: Diana Astrup Nielsen og Tove Lise Nielsen
 • 2019: Ingelis Arnsbjerg og Ulla Bundgaard Westendorp
 • 2018: Julie W. Broge
 • 2017: Solveig Radut
 • 2016: Pia Gilvad Nielsen
 • 2015: Christina Sø Bendixen og Caroline Haoutzager
 • 2014: Charlotte Andersen og Anne Kolmos
 • 2013: Julie Wolf Broge: Se rapport
 • 2012: Ulla Lebahn
 • 2011: Susanne Tindbæk Lunderskov
 • 2010: Solveig Radut
 • 2009: Birte Engmann Pedersen
 • 2008: Nanna Hyldig Reimick
 • 2007: Ulla Sparholt
 • 2006: Lise Andersen
 • 2005: Hanne Holmer
 • 2004: Ann Dorte Gammelgaard
 • 2003: Malene Søbygaard
 

Priser og legater